Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Spectrometer confidential 1
Integrating Sphere confidential 2
Electrical Parameter Measuring Instrument confidential 1
Optical Performance Test confidential 1
Aging Frame confidential 1
Transportation Vibration Testing Machine confidential 1
Gửi email cho nhà cung cấp này